Geregistreerde partners zijn automatisch ook elkaars ‘fiscale partners’: pas op met 2 woningen!

Dit heeft bepaalde voordelen, zo krijgt u bijvoorbeeld een grote vrijstelling voor de erfbelasting als u van uw fiscale partner erft. Ook kunt u voor de inkomstenbelasting gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen. Maar: fiscaal partnerschap kan ook nadelen hebben! U kunt bijvoorbeeld samen maar één ‘eigen woning’ hebben voor de inkomstenbelasting.

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap heeft veel juridische gevolgen. Niet alle stellen die voor het geregistreerd partnerschap kiezen, beseffen dat dit bijna hetzelfde is als een huwelijk! Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap worden de partners namelijk, net als bij een huwelijk, automatisch elkaars ‘fiscale partner’. Dit betekent dat u voor de belastingheffing ook als partners wordt beschouwd. Dit heeft bepaalde voordelen, zo krijgt u bijvoorbeeld een grote vrijstelling voor de erfbelasting als u van uw fiscale partner erft. Ook kunt u voor de inkomstenbelasting gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen. Maar: fiscaal partnerschap kan ook nadelen hebben! U kunt bijvoorbeeld samen maar één ‘eigen woning’ hebben voor de inkomstenbelasting. Lees daarover hierna meer.

Als u bij de gemeente een geregistreerd partnerschap bent aangegaan maar niet met uw partner op hetzelfde adres woont, kunt u na de registratie maar één woning aanmerken als “eigen woning” voor de inkomstenbelasting. Heeft ieder van u een eigen woning? Dan moet u kiezen welke woning in Box 1 wordt aangegeven, zodat ook alleen voor de hypotheek op die woning de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht.

Overweegt u een geregistreerd partnerschap? Laat u adviseren!

Net als een huwelijk heeft een geregistreerd partnerschap juridische en fiscale gevolgen, die per individuele situatie verschillend zijn. Het is dus verstandig u vooraf over deze gevolgen te laten adviseren. Samen met u nemen wij de mogelijkheden door zodat u, ook fiscaal gezien, de bij u passende juridische regeling kiest. Wilt u hier meer over weten? Belt u ons voor het maken van een afspraak.

Met Recht Geregeld is een product van FBN Juristen. Aan de inhoud van dit artikel is de uiterste zorg besteed, maar door de beperkte omvang is het onmogelijk om alle facetten en gevolgen van een onderwerp te belichten: het betreft een artikel op hoofdlijnen. Voor informatie over uw specifieke situatie: vraag uw notaris of een andere adviseur! FBN Juristen besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.