Aandachtspunt bij koop van een huis: inzicht in herkomst van de koopsom

Bij het kopen van een huis komt veel kijken: u moet een koopcontract tekenen, de financiering regelen en uiteindelijk moet u naar de notaris voor de levering van uw woning.

Voordat de woning aan u kan worden geleverd, moet de notaris onderzoek doen naar de herkomst van het geld waarmee de koopprijs wordt betaald. Dit is een verplichting die overheid de notaris heeft opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Doorgaans gebruikt de notaris daarvoor een ‘verklaring herkomst middelen’, waarin u kunt invullen of u geld leent, van wie u leent en of u (een deel van) uw eigen geld gebruikt voor de betaling van de koopprijs.

Als voor de betaling een hypotheek wordt afgesloten bij een erkende bank, dan hoeft de notaris geen nader onderzoek te doen. Maar als u (gedeeltelijk) betaalt met ‘eigen geld’ (bijvoorbeeld spaargeld, een erfenis of de overwaarde van de verkoop van een eerdere woning), zult u moeten aantonen waar uw geld vandaan komt. De notaris zal daarbij vragen naar bewijsstukken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting:
  • een kopie van een aangifte of aanslag erfbelasting of schenkbelasting;
  • een kopie van de nota van de notaris bij wie de verkoop van een ander huis plaatsvond, of – loonstrookjes of jaarrekeningen van uw onderneming.

Lever de gevraagde stukken tijdig aan!

Het is belangrijk dat u de gevraagde bewijsstukken snel naar uw notaris stuurt! De notaris mag namelijk een akte van levering niet ondertekenen, als de koper geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven in de herkomst van het eigen geld. En dat is een dure grap. Als de levering niet doorgaat, zullen niet alleen kosten bij u in rekening worden gebracht, door de notaris, uw hypotheekadviseur, taxateur en makelaar. Op dat moment moet u ook aan de verkoper de in het koopcontract vermelde boete betalen van 10% van de koopsom!

Heeft u een huis gekocht en gebruikt u eigen geld voor de betaling van de koopprijs? Verzamel dan alvast de gegevens om aan te tonen waar uw geld vandaan komt!

Met Recht Geregeld is een product van FBN Juristen. Aan de inhoud van dit artikel is de uiterste zorg besteed, maar door de beperkte omvang is het onmogelijk om alle facetten en gevolgen van een onderwerp te belichten: het betreft een artikel op hoofdlijnen. Voor informatie over uw specifieke situatie: vraag uw notaris of een andere adviseur! FBN Juristen besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.