Partner voor verwijzers

Graag werken wij met u samen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Daarbij vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. 

Partner voor overheden

Wij willen graag langdurige relaties met overheden aangaan. Wij kunnen een wezenlijke bijdrage leveren in complexe dossiers zoals het proces van gronduitgifte voor nieuwbouw, erfpacht- en opstalconstructies, splitsing in appartementsrechten en bodemverontreiniging. Wij worden graag in een vroeg stadium betrokken in een dossier.

Persoonlijke kennismaking

Wij nodigen u uit voor een persoonlijke kennismaking. Wilt u kennismaken met de notarissen dan kunt u contact opnemen met onze notarissen Marlies Dijkstra of Jan Meijer of met onze medewerkers:

Bellen kan ook: 0492-536868.

Formulier Verwijzers

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.