Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

Soms verwachten mensen – of menen ze te weten – dat zij in het testament van ouders, broer, zus, oom of tante als erfgenaam zijn vermeld. Zij komen maar al te vaak van een koude kermis thuis.

 

De verwachting is niet altijd onterecht, zeker niet als de betreffende persoon ooit heeft laten weten dat zij (een deel van) de erfenis zullen krijgen. Met herroeping van een testament bij de notaris is dat weer zonder problemen teniet te doen.

Voor wie de verwachting niet uitkomt, is dat nogal eens reden om het laatste testament nietig te laten verklaren en inzage te eisen in het herroepen testament. Elke notaris zal een dergelijk verzoek weigeren en vindt de rechter achter zich.

De vrijheid om een testament te maken is in ons land een groot goed. Alles wat een notaris daarover te horen krijgt, valt onder diens geheimhoudingsplicht, zodat degene die een testament opmaakt er ook van mag uitgaan dat zijn of haar afwegingen niet aan derden worden doorgegeven.

De notaris mag alleen een uittreksel van het laatst gemaakte testament geven aan mensen die voor dat specifieke deel rechten ontlenen aan dat testament.

Wilt u meer weten over het opmaken of herroepen van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.