Burenrecht: wat mogen u en uw buren wel- en niet doen? En als een situatie in strijd is met de regels van het burenrecht, kan deze situatie dan legaal worden gemaakt?

‘Beter een goede buur dan een verre vriend.’ Uiteraard is een goede buur fijn, maar goed weten welke rechten en plichten u tegenover elkaar hebt, kan nooit kwaad. Dat blijkt onder andere wel uit het populaire programma ‘de Rijdende Rechter’. In dit artikel wordt ingegaan op twee onderwerpen in het burenrecht: hinder en beplantingen. Wat […]

Lockdown: notariskantoren blijven open

De nieuwe maatregelen van het Kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen betrekking op notariskantoren. Deze blijven open en de dienstverlening gaat door, al is dat wellicht in aangepaste vorm. Hoewel ook de medewerkers van notariskantoren zoveel mogelijk thuiswerken en de meeste gesprekken met klanten online plaatsvinden, worden aktes nog wel […]

Pas op met rekening courant schuld met eigen besloten vennootschap

Het blijft een terugkerend probleem. Als directeur groot aandeelhouder leen je wat geld van je eigen besloten vennootschap. Voor de iets duurdere vakantie, voor de nieuwe boot, of gewoon zomaar. Dat kan ook, want het is en blijft jouw eigen besloten vennootschap en indirect dan ook jouw eigen geld, waarop wel nog een belastingclaim ligt. […]

Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Iedereen heeft er al meerder keren van gehoord en gelezen. Banken gaan een negatieve rente hanteren op saldi op bankrekeningen vanaf 2,5 miljoen euro. Het heeft echter ook effecten voor bij de notaris gestorte koopsommen en waarborgsommen.   Koopsommen, hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengeldenrekening van de notaris gestort en na ondertekening van de […]

Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.   Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op […]

Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

Na het overlijden van iemand zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden.   De eerste vraag die beantwoord moet worden bij een overlijden is wie de erfgenamen zijn. Als de overledene een testament heeft gemaakt, dan staat in dat testament wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamentregister kan worden gecontroleerd of er een testament is. […]

Tekenen notariële akten in coronatijd

Voor het ondertekenen van een notariële akte is het normaal gesproken verplicht persoonlijk op het notariskantoor, in het bijzijn van de notaris de stukken te tekenen.   Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten de notariskantoren open blijven. Ook het notariaat moet zich uiteraard houden aan de richtlijnen […]

Automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Wat houdt ouderlijk gezag in en hoe ontstaat gezamenlijk ouderlijk gezag? Voor gehuwden is dit wel duidelijk, voor samenwoners zitten er nog wat haken en ogen aan. Er lijkt een verbetering voor samenwoners op komst. Een ouder die het gezag heeft over zijn kind, moet het kind verzorgen en opvoeden. Die ouder mag zelf bepalen […]

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind.  Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken. Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het […]