Ik heb geen testament. Wie zijn in dat geval mijn erfgenamen?

Als er geen testament is, regelt de wet wie uw erfgenamen zijn en ook voor welke delen. Dat systeem heet de ‘wettelijke erfopvolging’. De wet gaat hierbij uit van vier groepen. De eerste groep komt als eerste in aanmerking om te erven van de overledene. In groep 1 vallen de echtgenoot en kinderen. Pas als […]

Aandachtspunt bij koop van een huis: inzicht in herkomst van de koopsom

Bij het kopen van een huis komt veel kijken: u moet een koopcontract tekenen, de financiering regelen en uiteindelijk moet u naar de notaris voor de levering van uw woning. Voordat de woning aan u kan worden geleverd, moet de notaris onderzoek doen naar de herkomst van het geld waarmee de koopprijs wordt betaald. Dit […]

Geregistreerde partners zijn automatisch ook elkaars ‘fiscale partners’: pas op met 2 woningen!

Dit heeft bepaalde voordelen, zo krijgt u bijvoorbeeld een grote vrijstelling voor de erfbelasting als u van uw fiscale partner erft. Ook kunt u voor de inkomstenbelasting gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen. Maar: fiscaal partnerschap kan ook nadelen hebben! U kunt bijvoorbeeld samen maar één ‘eigen woning’ hebben voor de inkomstenbelasting. Het aangaan van een […]

Heeft u samen een eigen woning maar draagt één van u meer bij aan aflossing van de hypotheekschuld? Later ‘terugvragen’ is niet altijd mogelijk!

Bent u samen met uw partner eigenaar van een woning? Als uw hypotheek is verstrekt als “annuïtaire lening” of “lineaire lening”, wordt (meestal) maandelijks door uw bank één bedrag afgeschreven. Maar dat bedrag bestaat uit twee delen: rente én aflossing. De te betalen rente van een hypotheekschuld voor een eigen woning valt doorgaans onder de […]

De echtscheiding en het belang van een testament; waarom een testament maken tijdens of na een echtscheidingsprocedure?

Het aantal scheidingen neemt toe. Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden is automatisch sprake van een zogenoemde huwelijksgemeenschap, ook wel ‘gemeenschap van goederen’ genoemd. Zie over de gemeenschap van goederen ook uitgebreid Met Recht Geregeld 2020-02. In dit artikel zal worden ingegaan op de invloed van een scheiding op de huwelijksgemeenschap (zie hierover ook Met […]

Mijn hypotheekakte is echt onleesbaar! Waar teken ik eigenlijk voor?

De meeste mensen hebben een hypotheek nodig om een woning te kunnen kopen. In alle drukte van het vinden van een huis, het tekenen van een koopcontract, het krijgen van een lening van de bank en het regelen van de verhuizing, schiet het lezen van die moeilijke hypotheekakte er snel bij in. Terwijl de inhoud […]

Renteaftrek voor een hypotheek op een vakantiewoning? Het kan!

Recreatiewoningen zijn steeds meer in trek. De coronacrisis heeft de belangstelling voor de recreatiewoning aangewakkerd. Dit blijkt ook uit de waardestijgingen op de recreatiewoningmarkt die mede zijn veroorzaakt doordat ook prima vanuit een recreatiewoning kan worden thuisgewerkt. Hoewel permanente bewoning van recreatiewoningen op parken bijna nooit is toegestaan, wordt in de praktijk wel degelijk in […]

Schenken en teruglenen: de ‘schenking op papier’

Hoe werkt dit en is dit fiscaal wel aantrekkelijk? De ‘schenking op papier’ (soms ook de ‘schenking ter zake des doods’ genoemd) is een bijzondere vorm van een schenking. Bij een normale schenking wordt meestal afgesproken dat het geldbedrag of een concrete zaak direct aan degene die de schenking ontvangt (ook wel de ‘begiftigde’ genoemd) […]

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.