Geheel of gedeeltelijk kadastraal perceel

Wanneer koopt u eigenlijk een geheel kadastraal perceel en wanneer een gedeeltelijk kadastraal perceel. Een geheel kadastraal perceel is een perceel dat in het Kadaster onder één nummer is ingeschreven en wat al eens is uitgemeten.

Geheel of gedeeltelijk

 Er is sprake van een gedeeltelijk kadastraal perceel als maar een deel van het kadastrale nummer bij de verkoop is betrokken.

U koopt een geheel kadastraal perceel als dat in de kadastrale registratie is omschreven met ‘gemeente’, ‘sectie’ en ‘nummer’. Daaronder vallen dan de grond en de gebouwen die daarop staan. Als de koop betrekking heeft op een deel van dit nummer, dan koopt u een gedeeltelijk kadastraal perceel.

Akte van levering

In de akte van levering vermelden wij om welk gedeelte het gaat, aan de akte van levering wordt dan een tekening gehecht waarop het verkochte perceelsgedeelte wordt aangegeven. H

et Kadaster moet in deze gevallen de grenzen van de nieuw te vormen percelen opnemen, zowel het verkochte als het resterende deel van het perceel. Dat gebeurt meestal na de levering.

Erfgrens aanwijzen

Verkoper en koper mogen in het bijzijn van de landmeter in het terrein de erfgrens aanwijzen, hoe nauwkeuriger de grens in de akte van levering is aangegeven, hoe kleiner de kans op discussie achteraf is.

Offerte aanvragen

Specifieke wensen? Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.