Verklaring van erfrecht

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

OMD Notarissen kan indien dat nodig is een verklaring van erfrecht opstellen. Bent u de aangewezen persoon om de afwikkeling van een erfenis te regelen, dan kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen.

In de verklaring wordt aangegeven wie de erfgenamen in de erfenis zijn. Daarmee kan aangetoond worden dat zij gerechtigd zijn tot toegang tot de bancaire tegoeden van de erflater. In sommige situaties wordt zo’n verklaring vanuit de bank geëist.

Verklaring van erfrecht op laten stellen: let op eventueel bijkomende kosten!

Het opstellen van een verklaring van erfrecht brengt beperkte notariskosten met zich mee. Vraag een offerte aan via onze site voor een exacte richtprijs.

Afgezien van het tarief dat OMD berekent, zijn er mogelijk ook nog bijkomende kosten. Die verschillen per situatie. Relevant is met name of er wel of geen testament is. De additionele kosten bij het laten opstellen van een verklaring van erfrecht zijn niet ingegrepen in ons notaristarief. Enkele voorbeelden van mogelijke bijkomende uitgaven:

  • Gemeentelijke leges;
  • Volmacht laten opstellen;
  • Griffierechten;
  • Kosten voor het opvragen van het testament.

Als notaris verrichten wij een aantal onderzoeken alvorens de verklaring van erfrecht af te geven. De bijkomende kosten hebben overwegend betrekking op diensten van derden waarvoor wij als notaris uitgaven doen en die wij aan u doorberekenen.

Kadasterinschrijving soms wenselijk

Wanneer de erfenis uit vastgoed of grond bestaat, dan doet men er goed aan om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven bij het Kadaster. Na inschrijving zal niet de overledene maar zult u als erfgenaam geregistreerd staan. Dit heeft diverse voordelen, o.a. ten behoeve van de WOZ-aanslag en dergelijke. De kosten voor deze inschrijving berekenen wij aan u door.

Heeft u vragen ten aanzien van de verklaring van erfrecht of wilt u een inschatting van de kosten daarvan? Neem dan contact met ons op!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.