Verdeling van de erfenis

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Als notaris kan OMD een testament maken zodat uw erfenis na uw overlijden op de door u gewenste wijze kan worden verdeeld. In beginsel zullen wij als notaris echter geen contact opnemen met de erfgenamen om de erfenis daadwerkelijk te gaan verdelen wanneer de erflater is overleden. Dat is namelijk niet de rol van de notaris maar van de zogenaamde executeur.

Een notaris die een testament opstelt, krijgt daardoor nog geen actieve rol in de afhandeling van de erfenis. Het testament wordt ingeschreven en bewaard en is als zodanig beschikbaar. Er is echter in ons land in beginsel niemand die de formele taak heeft om de erfgenamen te benaderen en te verenigen ten behoeve van de te verdelen erfenis. Wilt u een erfenis regelen dan zult u dus zelf initiatief moeten nemen en een verantwoordelijke moeten aanwijzen.

Erfenis regelen: de rol van de executeur

Degene die formeel wordt aangewezen door de erflater met het regelen van de erfenis heet de executeur. Deze wordt aangewezen in het testament of in een akte apart daarvan. Iedereen kan deze rol vervullen. Het is wel mogelijk om OMD Notarissen aan te wijzen als executeur die de erfenis moet regelen. 

De taken in het verdelen van de erfenis bestaan onder andere uit de verkoop van zaken, de afwikkeling van schulden, het uitkeren van legaten en het vervullen van eventuele andere wensen die in het testament zijn vastgelegd.

Vrijblijvende informatie over het verdelen van de erfenis

Wilt u weten wat wij als OMD voor u kunnen betekenen in de rol van executeur en hoe u ons die rol formeel kunt toekennen? Neem dan contact op met OMD notarissen. Wij kunnen zowel uw testament als de actieve uitvoering daarvan op ons nemen. 

Het is daarbij echter wel van belang dat u formeel voor ons kiest en ons daartoe opdracht geeft.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.