Testament laten opstellen

Wanneer u zekerheid wenst over de verdeling van uw bezittingen nadat u overlijdt, dan is het verstandig om een testament te laten maken. In een dergelijk document wordt nauwkeurig vastgelegd wat u wilt dat er met uw erfenis gebeurt. Op die manier kunt u bepalen bij wie uw bezittingen wel en juist niet terechtkomen. Zonder testament zal de wet bepalen wie uw erfgenamen zijn. 

De standaard volgorde is daarbij:

  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw eventuele kinderen
  • Uw ouders, broers en zussen
  • Uw grootouders
  • Uw overgrootouders

Door een testament te laten opmaken kunt u geheel zelfstandig bepalen aan wie u wat of in welke mate wilt nalaten. OMD Notarissen kan dit voor u regelen. 

OMD kan voor u een testament opmaken

Door een testament te laten opstellen houdt u uw erfenis in eigen hand. De erfgenamen moeten zich aan uw wilsverklaring houden. In Nederland mag men vanaf het 16 levensjaar een testament maken. Vanuit de overheid hebben de notarissen de bevoegdheid gekregen om dit te bekrachtigen. U heeft dan ook de zekerheid dat uw document in juridische zin volledig correct is. Dit voorkomt narigheid achteraf.

Uw ondertekende testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Het officiële document zelf wordt door ons (de notaris) veilig bewaard in een kluis. Vanzelfsprekend krijgt u een kopie mee naar huis.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Een testament opmaken is niet eenvoudig. Er zijn namelijk veel wettelijke voorschriften die hieraan verbonden zijn. Als bevoegd notaris is OMD hier vanzelfsprekend goed in thuis. Wij kunnen u inzicht geven in de vele mogelijkheden, de pre’s en de tegens die met het maken van een dergelijk document samenhangen. Vanzelfsprekend blijven uw specifieke eisen en wensen leidend. Wij zullen die ten alle tijden respecteren.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek ten aanzien van het laten maken van een testament? Neem vrijblijvend contact op met OMD Notarissen in Helmond.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.