Tarieven notaris

Het tarief van een notaris

Regelmatig horen wij van cliënten dat men de prijs van een notaris zo hoog vindt. Voor de goede order het tarief van een notaris kan door hem of haarzelf bepaald worden. Wat jammer is, is dat veel mensen niet precies weten wat een kantoor in iedere casus allemaal precies moet doen. 

Wij van OMD vinden het daarom belangrijk om u hierover goed voor te lichten.

Een belangrijk aspect dat de prijs bepaalt die een notaris in rekening brengt, heeft betrekking op kosten die bij andere partijen worden gemaakt. Wanneer wij bijvoorbeeld een onderzoek verrichten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, dan zijn er diverse bijkomende uitgaven. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor gemeentelijke leges, griffierechten en uitgaven voor het opvragen van een testament door ons bij een andere notaris.

Bijkomende kosten bepalen in sterke mate het tarief

Men kan ons als notaris verschillende soorten opdrachten geven. Iedere ‘dienst’ vergt andere werkzaamheden. 

De bijkomende kosten die wij moeten maken en die wij aan onze client in rekening moeten brengen, bepalen voor een belangrijk deel de prijs die wij aan u doorberekenen.
Bij OMD Notarissen kunt u van tevoren een offerte opvragen voor iedere opdracht. Dat doet u heel eenvoudig via onze website. 

U heeft dan al een goede indicatie van wat uw hypotheekakte, samenlevingsovereenkomst of testament u zal gaan kosten.

Effectief en efficiënt daarmee besparen we op onze tarieven

OMD zal ten alle tijden zo effectief en efficiënt mogelijk voor u te werk gaan. Daarmee proberen wij de kosten voor u te beperken. U merkt dat aan de door ons gehanteerde tarieven. Notariswerk is echter veelal maatwerk

Zeker wanneer wij een testament voor u opstellen is het van belang dat wij uw specifieke wensen naar het document weten te vertalen.  Dat vergt simpelweg ook de nodige tijd en brengt daardoor nu eenmaal in zeker mate kosten met zich mee.

Maar bent u benieuwd naar specifiek kosten / tarieven voor uw eisen / wensen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we graag met u hoe of wat!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.