Schenken aan ouders

Schenkbelasting en erfbelasting zijn fiscale zaken die worden geregeld bij wet. Wellicht bent u vermogend en in de gelegenheid om de financiële positie van uw ouders te versterken. Bij een schenking aan uw ouders zullen zij echter mogelijk schenkbelasting moeten betalen. Het is voor u prettig wanneer u van tevoren weet om welk bedrag het zal gaan. Bovendien is het goed voor u om te weten dat men jaarlijks een bedrag belastingvrij mag schenken.

De wetgeving die hiermee samenhangt wijzigt in de loop der jaren nogal eens. Schenkbelasting is bovendien een complex thema. Het is echter een van de expertises waarin OMD notarissen zich heeft bekwaamd. Schenken aan ouders, wij adviseren u er graag over.

Schenken aan ouders, OMD helpt u ermee

Anno 2020 mag een kind de ouders maximaal € 2.208 belastingvrij schenken. Ouders betalen boven deze vrijstelling 30 procent belasting. Bedraagt het bedrag meer dan € 126.723 dan dient zelfs 40 procent belasting te worden betaald. Wilt u uw ouders dus een aanzienlijk bedrag doen toekomen, dan kunt u uw gift wellicht het beste verspreiden over een aantal jaren. 

De vrijstelling geldt per kalenderjaar. U mag dit bedrag met andere woorden belastingvrij schenken op zowel 31 december als op 1 januari van het daaropvolgende jaar als u dat wilt.

Vraag raad aan OMD

Wilt u samen met uw broers of zusters de financiële positie van uw ouders versterken om hun oude dag te veraangenamen? Het bedrag van de vrijstelling voor schenking ouders geldt per schenker. Uw broers en zusters mogen dus net als u maximaal € 2.208 belastingvrij schenken. Deze bedragen worden niet bij elkaar opgeteld.

Twijfelt u over wat de beste optie is ten aanzien van het schenken aan ouders? Vraag OMD dan om raad. Samen met u en eventueel andere betrokkenen stellen we een plan op om uw schenking te effectueren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.