Schenken aan kinderen

Schenkbelasting en erfbelasting worden geregeld in de gelijknamige wet. Deze wet regelt de belasting die moet worden betaald over hetgeen een persoon nalaat bij leven of na overlijden. Veel mensen gunnen hun kinderen een zo groot mogelijk deel van deze nalatenschap en willen daarom de mate waarin erfbelasting wordt geheven, beperken. 

Een van de mogelijkheden om erfbelasting te beperken is bijvoorbeeld door al bij leven te schenken aan uw kind. De exacte regels omtrent schenking aan kinderen wijzigen met regelmaat. Gelukkig is OMD Notarissen er voor u om u hierbij te adviseren.

Schenken aan kinderen volgens een uitgestippeld plan

U kunt jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan kinderen. Dat kan zelfs zonder dat u daarbij daadwerkelijk vermogen overhevelt. Dit betreft het zogenaamd schenken aan kinderen op papier. Er zijn wel specifieke regels aan verbonden. Het is echter weldegelijk een methode om toekomstige erfbelasting te beperken.

Ook een schenking aan kinderen voor de aanschaf van een eigen woning is mogelijk. De bedragen die op die manier belastingvrij kunnen worden geschonken, liggen momenteel veel hoger dan de schenking van bedragen in geld. Anno 2020 kan men € 103.643 belastingvrij schenken aan kinderen. Voorwaarde is wel dat de ontvanger of zijn of haar partner jonger is dan 40 jaar.

OMD adviseert u

Het voorgaande maakt duidelijk dat het schenken aan kinderen aan veel regels gebonden is. Om hier optimaal gebruik van te maken kunt u zich het beste laten adviseren door een specialist. OMD notarissen is zeer goed op de hoogte van de actuele regelgeving omtrent het schenken aan een kind. Daar waar notariële vastlegging hierbij een rol speelt, kunnen wij dat bovendien voor u verzorgen.

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek dat de richting voor u bepaalt. De schenking aan kinderen kunt u maar beter regelen met hulp van een échte specialist.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.