Samenlevingscontract aanpassen

Een samenlevingscontract biedt onder andere uitkomst wanneer samenwonenden die geen huwelijkswens hebben, elkaar verzorgd willen achterlaten bij overlijden van een van de partners. Regelt men niets dan kan de achterblijvende partner in conflict raken met de erfgenamen van de overleden partner.

Zij hebben namelijk recht op de eigendommen van die partner, zelfs op een aandeel in de eventueel in eigendom zijnde woning. Dergelijke vervelende situaties wil men vermijden. Soms is een bestaand samenlevingscontract wijzigen noodzakelijk omdat de levenssituatie is veranderd.

Wanneer samenlevingscontract wijzigen?

In het samenlevingscontract staan onder andere afspraken zoals:

  • Welke kosten vallen onder kosten van de huishouding?
  • Welke bijdrage in de huishouding heeft iedere afzonderlijke partner? Betaalt men ieder de helft of naar rato van inkomen?
  • Welke eigendommen zijn van wie?

In de loop der tijd kan de situatie veranderen, bijvoorbeeld omdat een partner stopt met werken of juist een hoger inkomen krijgt. Een goed moment voor het aanpassen van uw samenlevingscontract is ook wanneer u samen een woning aankoopt, terwijl u wellicht daarvoor samen huisvesting huurde. Ook kan het zijn dat er inmiddels kinderen zijn geboren.

Het wijzigen van het samenlevingscontract is dan van belang en men kan dat alleen in gezamenlijkheid doen, dus niet eenzijdig.

OMD Notarissen heeft vergaande affiniteit m.b.t. samenlevingscontracten

Wilt u uw samenlevingscontract aanpassen? Of wilt u juist advies of en zo ja hoe u dat het beste kunt doen? Het regelen van samenwonen kent complexe juridische en fiscale vraagstukken. U wilt de zaken goed regelen voor nu en voor later, zeker wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

OMD is graag als notaris betrokken bij het aanpassen van uw samenlevingscontract. Wij bekijken uw totale situatie en zullen u ook adviseren over het opstellen van een eventueel testament. De specialisten van OMD op het gebied van samenlevingscontracten beantwoorden graag al uw vragen en nemen u in het gehele proces aan de hand.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.