Opheffen huwelijkse voorwaarden

Wanneer men trouwt dan gelden de wettelijke regels ten aanzien van het huwelijksvermogen. Willen u en uw partner daarvan afwijken dan kunnen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Daarvoor gaat u naar de notaris. Vanaf dit moment van vastlegging gelden dan de wettelijke regels niet (meer) voor u en uw partner maar gelden de door u beiden via de notaris overeengekomen afspraken.

Opheffen huwelijkse voorwaarden is vanzelfsprekend ook mogelijk. Op dat moment gelden weer de wettelijke regels in uw huwelijk waardoor er een gemeenschap van goederen ontstaat waarin u en uw partner weer beiden voor 50% gerechtigd zijn.

Waarom huwelijkse voorwaarden aanpassen?

De reden dat de huwelijkse voorwaarden ooit zijn opgesteld kan te maken hebben gehad met schulden van een van de partners of extra risico door ondernemerschap van een van beiden. De huwelijkse voorwaarden beschermen de ene partner dan voor aansprakelijkheid van de ander.

Wellicht zijn de schulden in de loop der tijd echter afgebouwd en is niet langer sprake van een risicovolle bedrijfsvoering. En dat terwijl men als partners al jarenlang alles samen opbouwt. In dat geval is opheffen huwelijkse voorwaarden op zijn plaats. Door het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden ontstaat duidelijkheid. Bovendien zorgt dit voor een belastingbesparing bij eventueel overlijden van een van de partners.

OMD Notarissen regelt uw zaken

Jaren geleden was het opheffen van huwelijkse voorwaarden een kostbare aangelegenheid omdat hier zowel rechters, advocaten en notarissen een rol bij speelden.

Tegenwoordig hoeft u alleen nog maar naar de notaris. OMD Notarissen legt u graag uit wat de voor- en nadelen van huwelijkse voorwaarden aanpassen zijn. Wij adviseren u inhoudelijk en regelen de veranderingen direct voor u. Samen met de nieuwe voorwaarden kunt u bij ons ook een testament en een volmacht laten maken.

Voor aanpassen huwelijkse voorwaarden neemt u het beste contact op met OMD.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.