Naar de notaris om uw erfenis te regelen

Voor het regelen van je erfenis ga je het beste naar de notaris. In geval van een afwikkeling van een erfenis zonder testament, regelen de erfgenamen gezamenlijk hoe de erfenis moet worden verdeeld. Overigens kan men dit ook laten uitvoeren door iemand (of meerdere personen) het regelen toe te vertrouwen met gebruikmaking van een zogenaamde boedelvolmacht. De boedelvolmacht is een verklaring die aangeeft dat een bepaalde persoon de erfenis zonder testament mag regelen namens de erfgenamen. Deze aangewezene hoeft overigens zelf geen erfgenaam te zijn. U kunt dus ook de notaris de erfenis in een dergelijk geval laten regelen.

Neem contact op voor meer informatie!

Afhandeling erfenis zonder testament

Het verkrijgen van een boedelvolmacht voor degene die de erfenis moet gaan afwikkelen, kan men regelen via de notaris. De afhandeling van de erfenis kan pas plaatsvinden zodra dit is gebeurd. Vervolgens zal deze persoon alles ten uitvoer brengen hetgeen nodig is om de erfenis te kunnen verdelen. Zo zal hij bijvoorbeeld abonnementen van de overledene gaan opzeggen en eventuele schulden uit de erfenis gaan terugbetalen. Ook kan hij de goederen gaan verkopen en deze te gelde maken. Hij doet ook aangifte van erfbelasting. Op deze manier krijgt de afwikkeling van de erfenis praktisch vorm.

Boedelvolmacht via OMD

De gevolmachtigde zelfstandige persoon kan door middel van de boedelvolmacht handelen en alles regelen namens de erfgenamen en zo de erfenis zonder testament effectief afwikkelen. In de volmacht staat nadrukkelijk vermeld waarvoor deze is opgesteld. Via notaris OMD is deze volmacht te regelen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor andere notariƫle vraagstukken omtrent erfrecht en testament. Wij zorgen er als notaris voor dat alles zodanig wordt gefaciliteerd dat de afwikkeling van de erfenis optimaal plaats kan vinden. Het is immers belangrijk dat dit in deze veelal trieste aangelegenheid soepel gebeurt.

Neem contact op met OMD voor het bespreken van de mogelijkheden omtrent correcte afhandeling van een erfenis zonder testament.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.