Langstlevende testament

Met een testament langstlevende wordt een testament bedoeld waarbij het regelen van de verzorging van de langstlevende partner ten opzichte van de kinderen voorop staat. Wanneer een dergelijk testament ontbreekt, kunnen geschillen ontstaan bij het overlijden van de eerste partner. 

De kinderen kunnen dan namelijk direct het zogenaamde kindsdeel uit de erfenis opeisen. In theorie zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de langstlevende partner niet langer in de huidige woning kan blijven wonen. Dergelijke vervelende situaties wilt u natuurlijk samen vooraf voorkomen.

Waarom een testament langstlevende laten opstellen door de notaris? 

Wanneer u een langstlevende testament laat opstellen, dan zorgt dat ervoor dat de partner die het langst in leven blijft, de volledige nalatenschap onder zich houdt. De kinderen kunnen niet direct hun erfdeel opeisen bij het overlijden van de eerste partner, maar zullen moeten wachten totdat de langstlevende partner ook is overleden.

Zeker wanneer beide partners al op leeftijd zijn, heeft het overlijden van de ene partner op de nog levende partner een enorme impact. Het leven zal na lange tijd aanzienlijk gaan veranderen voor de achterblijver. Het opstellen van een testament langstlevende waarborgt in elk geval dat de leef- en inkomenssituatie alsmede het bezit van (on)roerende goederen vooralsnog op dezelfde wijze gehandhaafd blijft.

OMD notarissen licht u graag voor

OMD notarissen beschikt over alle benodigde kennis om voor u en uw partner een gedegen langstlevende testament te kunnen opstellen. Heeft u het gevoel dat u nog kennis ontbeert om te kunnen besluiten of het opstellen van een dergelijk testament nodig is of niet? Neem dan contact met ons op! Wij lichten u graag voor.

Wij zullen u dan ook over aanverwante onderwerpen informeren. U kunt daarmee dan uw voordeel doen. Om bijvoorbeeld erfbelasting te kunnen besparen is het essentieel dat wanneer u ongehuwd samenleeft met uw partner, u ook een samenlevingscontract laat opstellen. Ook daarvoor kunt u bij OMD notarissen terecht. Wij nemen uw specifieke situatie als uitgangspunt voor ons advies.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.