Kosten oprichting bedrijf notaris

Wat zijn de kosten voor oprichting van een bedrijf of vereniging door de notaris?

Wanneer u het voornemen heeft om een bedrijf of vereniging te starten dan brengt dat een aantal kosten met zich mee. Er zijn diverse kostensoorten waarmee men te maken krijgt. Zo brengt de Kamer van Koophandel kosten in rekening voor de eenmalige inschrijving, ongeacht de bedrijfsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma of BV).

Een besloten vennootschap (BV) is, net als een vereniging trouwens, een rechtspersoon. Alvorens men die in het KvK-register kan gaan inschrijven, dient eerst oprichting van een dergelijk bedrijf of een dergelijke vereniging bij de notaris plaats te vinden. Het oprichten brengt afgezien van de KvK-inschrijving, kosten met zich mee.

Neem contact op voor meer informatie!

Oprichting bedrijf of vereniging via de notaris: waarom? En zijn daar kosten aan verbonden?

Alleen OMD Notarissen (of een andere notaris) mag de oprichting van een bedrijf in BV-vorm of van een vereniging voor u bewerkstelligen. Wij brengen voor ons werk ook kosten in rekening. Wilt u weten hoe hoog de door ons te hanteren tarieven zijn? Vraag dan offerte aan via het formulier op onze website.

De formele oprichting van een BV door ons als notaris is zeer belangrijk. In de oprichtingsacte staan namelijk het doel van de BV, de te ondernemen activiteiten en wie bevoegd is als directie beschreven. Ook wordt er informatie opgenomen ten aanzien van hoeveelheden aandelen en om welk soort aandelen het gaat. Een soortgelijke oprichtingsacte wordt voor een vereniging opgesteld.

Het advies omtrent de voordelen die het oprichten van een bedrijf als een BV via de notaris voor u als toekomstig ondernemer heeft, is inbegrepen in de kosten van onze dienstverlening.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.