Geld schenken

Geld schenken, waar dient u rekening mee te houden?

U bent vermogend en wilt graag geld schenken aan iemand, dat kan natuurlijk. U kunt geld schenken aan allerlei soorten personen en instanties zoals goede doelen. Aan het schenken van een bedrag zijn in principe wel fiscale consequenties verbonden. Er moet namelijk schenkbelasting betaald worden. 

Wist u echter dat u jaarlijks een bedrag belastingvrij kunt schenken?
Geld schenken kan tot een bepaald bedrag zonder dat de ontvanger hiervan opgaaf hoeft te doen aan de fiscus. Het gaat om jaarlijkse bedragen die verschillen al naar gelang de bloedverwantschap die er bestaat tussen schenker en ontvanger. 

Geld schenken door ouders en kinderen kent de grootste vrijstelling
U kunt als grootouder ook schenken aan uw kleinkinderen. Het maximaal vrijgestelde bedrag per kleinkind is dan jaarlijks wat lager. Alle bedragen kunnen ook jaarlijks fiscale wijzigingen ondergaan.

Speciale vormen van geld schenken 

Er zijn sinds een aantal jaren speciale situaties waarin meer geld schenken aan uw (klein)kinderen mogelijk is. 

Wilt u bijvoorbeeld een bedrag schenken ten behoeve van de aankoop van een woning door uw (klein)kinderen, dan kunnen eenmalig veel hogere bedragen belastingvrij worden geschonken mits het bedrag wordt besteed aan de aankoop of verbouwing van een woonhuis en mits het (klein)kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Geld schenken op papier is ook mogelijk. 
In dat geval houdt u het vermogen in uw eigen portemonnee maar wordt het fiscaal juridisch al overgedragen aan de ontvanger. Dit kan er onder andere voor zorgen dat later minder erfbelasting hoeft te worden betaald.

De notaris helpt u graag

Onder andere bij geld schenken op papier is er altijd een formele rol van de notaris. Maar ook bij andere vormen van schenken dient de schenking dikwijls formeel vastgelegd te worden. Bij OMD notarissen beschikken wij over veel affiniteit met het schenken van bedragen. 

U kunt van onze kennis van de mogelijkheden profiteren door contact met ons op te nemen. In veel gevallen kunnen wij de schenking ook direct formeel voor u regelen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.