Akte van erfrecht laten opstellen

Een verklaring of bewijs van erfrecht is een door de notaris opgestelde akte waarin is vermeld dat een overledene een testament heeft opgemaakt. Ook staat in deze akte van erfrecht wie de erven zijn en wie van hen de bevoegdheid heeft om de erfenis tot afwikkeling te brengen.

Met een bewijs van erfrecht kan door de erven aangetoond worden dat zij recht hebben op de nalatenschap. Verschillende instanties kunnen tijdens de afwikkeling van de erfenis om een dergelijk document vragen.

Wanneer is een bewijs van erfrecht nodig?

In de afwikkeling van de erfenis van een overledene zult u te maken krijgen met diverse instanties. Zij willen zeker zijn van uw bevoegdheden en vragen u daarom om een akte van erfrecht. Enkele voorbeelden van waar u dit voor nodig heeft:

  • Het regelen van belastingzaken zoals teruggaaf van belasting uit naam van de overleden persoon;
  • Het krijgen van toegang tot de bankrekeningen;
  • Het bewerkstelligen van de uitkering van een levensverzekering van de overledene;
  • U heeft een bewijs van erfrecht nodig in uw communicatie met bijvoorbeeld het pensioenfonds van de overledene.

Daarnaast kunnen er nog zeer veel andere situaties zijn waarin u beschikking dient te hebben over een dergelijke verklaring.

OMD notarissen regelt uw akte van erfrecht 

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de langstlevende partner de volledige beschikking krijg over de nalatenschap maar dat een van de kinderen het bewijs van erfrecht aanvraagt. 

Als notaris zullen wij vervolgens altijd contact leggen met de nog levende partner ter ondertekening van de akte van erfrecht. Wij zullen daarbij ook altijd gedegen uitleg geven aan deze persoon.

OMD Notarissen kan als notaris zeer veel zaken op het gebied van testament recht en erfrecht voor u regelen. Wij kennen de wetgeving en nemen u veel uitzoekwerk uit handen. Bovendien kunnen wij u al naar gelang uw specifieke situatie adviseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.